Вольова готовність дитини до школи

Сучасна система освіти : ліцеї, гімназії, школи з профільним навчанням, зацікавлена в підготовці дітей до школи, особливо в розвитку їх інтелектуальних здібностей і вольових якостей.

вольова готовність дитини до школи1. Вольовий розвиток в структурі готовності до шкільного навчання

На жаль, досить часто, процес підготовки дітей до навчання в школі зводиться до натаскування їх по шкільних предметах: вже з раннього віку мами учать дітей читати, вважати, вирішувати і писати. Але цього, явно, мало.

При вступі до школи дитина повинна мати певні ознаки школяра.

И. Шванцер виділив ці ознаки, які характеризуються наступними показниками : бути інтелектуально, емоційно і соціально зрілим.

Відомі психологи: Д. Б. Ельконин, А. Н. Леонтьев, Н. И. Гуткина та ін. приділяли велику увагу розвитку довільної поведінки, яка проявляється в умінні підкорятися правилам і вимогам дорослого, умінні управляти собою, своєю поведінкою. На їх думку, цей компонент вважається найбільш важливим для психологічної готовності дошкільнят до школи.

Вони розглядають ряд вольових якостей, таких як наполегливість, витримка, терпіння, цілеспрямованість, усвідомленість, уміння долати труднощі, самостійно придбавати знання, контролювати свої дії і вчинки, знаходити способи рішення важких ситуацій. Виділені вольові складові психологічної готовності дошкільника до школи є значимими передумовами для успішного навчання, соціалізації і інтеграції в суспільство.

Дослідження останніх років показують недостатній розвиток довільності і вольової регуляції сучасних першокласників.

Непідготовленість дітей до навчання в школі, проявляється в імпульсивних формах поведінки, в невмінні працювати, в неадекватній реакції на труднощі у вченні, в невмінні слухати і розуміти учителя. Недостатній розвиток вольової сфери дошкільнят утрудняє навчання дитини в школі, викликає цілий ряд труднощів у педагогів в навчанні дітей.

2. Воля і її розвиток у Вашої дитини

Воля – це тільки узагальнене поняття, за яким ховається багато різних психологічних елементів. Найчастіше відзначаються такі якості як цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, витримка, самостійність, сміливість, стійкість, самовладання і ініціативність. До елементів волі віднесені критичність, виконавча і упевненість.

Сила вольової якості визначається рівнем прояву вольового зусилля, спрямованого на подолання труднощів. Головною ознакою стійкості вольових якостей є міра постійності прояву вольового зусилля в однотипних ситуаціях.

Нижче перераховані позитивні вольові якості особи, якими повинна володіти до школи дитина згідно з психологічними критеріями готовності до школи.

Спробуйте дати оцінку розвитку вольових якостей особи своєї дитини. Дайте оцінку прояву негативних вольових якостей особи, властивих Вашій дитині. На подолання яких якостей ви докладаєте своїх зусиль.

(відмітьте галочкою відповідну позицію)

Анкета Сформованість вольових якостей особи.doc(61 Kb)

3. Як розвивається воля у дитини?

вольова готовність дитини до школиДовільні рухи починають формуватися у дитини на першому році життя. Розвиток довільної поведінки маленької дитини пов’язаний із здійсненням ним пізнавальних дій і з наслідуванням дорослим.

З другого року життя росте час утримання дитиною заданої дорослими мети дії, а потім у нього з’являється можливість і самостійної постановки мети.

У період від 2 до 3 років спонукання і гальмування дії ще регулюються дією реальних зовнішніх стимулів, а не за допомогою слів. Внаслідок розвитку мови і мислення поступово у дитини формується внутрішній інтелектуальний план, завдяки якому дитина підкоряється правилам. Розвиток внутрішнього плану свідомості дозволяє передбачати майбутнє і враховувати його у своїх діях.

У період від 2 до 3 років закладаються основи регулюючої функції мови. Велике значення для формування вольових дій у дитини має виробітку міцної і дієвої реакції на два головні словесні сигнали дорослих на слово потрібно, що вимагає дії навіть усупереч бажанню дитини, і на слово не можна, заборонна дія, бажана дитиною.

До З рокам, а іноді і раніше, у дітей проявляється виражене прагнення до самостійності Я сам, – вимагає малюк, бурхливо протестуючи проти втручання і допомоги батьків.

Маленькій дитині набагато важче підкорятися вимозі не робити щось, чим наказу робити щось інше. Тому дорослим вигідніше виражати свої вимоги не в негативній, а в позитивній формі Брати ножиці можна тільки дорослим.

Діти 3 років проявляють витримку і терпіння, якщо це провіщає їм задоволення.

Порушення правил поведінки іншими помічається вже з 3 років, а з 4 років розвивається контроль за своїми діями. У дошкільному віці з’являється перша самооцінка, роль якої в регуляції поведінки постійно зростає. Усі ці зміни служать передумовами і створюють умови для розвитку волі і вольових якостей особи. На 4-5 м року життя у дітей виявляється слухняність, обумовлена почуттям обов’язку, що пробуджується у дітей, і, у разі невиконання якого-небудь обов’язку, відчуттям провини перед дорослими. У кінці дошкільного віку дитина робить у вольовому розвитку великий крок вперед: він починає брати на себе виконання завдання, діяти зі свідомості необхідності довести справу до кінця. Шестирічні діти можуть проявити ініціативу при виборі мети, самостійність, завзятість, але в основному тоді, коли їх дії супроводжуються емоціями радості, здивування або прикрості.

У дітей старшого дошкільного віку слова потрібно, можна, не можна стають основою і для саморегуляції, коли подумки вимовляються самою дитиною. Це – перший самостійний прояв дитиною сили волі.

Проте для дошкільнят характерно і негативний прояв сили волі, що виражається в упертості, негативізмі і капризах. А. П. Ларин показав, що упертість виникає як при різкому обмеженні свободи дитини, його самостійності(як самозахист з боку дитини), так і при повній вседозволеності або бездоглядності(він звикає діяти лише по своєму бажанню).

Вступ до школи знаменує новий етап в розвитку вольової сфери особи дитини. Під впливом вимог, що пред’являються до нього, починається посилений розвиток витримки(стриманості) і терпіння як основи дисциплінованої поведінки, яка до кінця першого року стає звичною для дитини.

вольова готовність дитини до школи4. Як розвивати вольові якості у дитини?

Посередником в процесі виховання волі завжди є доросла людина, він направляє і учить контролювати поведінку.

Дорослий повинен:

· Ставити перед дитиною таку мету, яку б він не лише зрозумів, але і прийняв її, зробивши своїй. Тоді у дитини з’явиться бажання в її досягненні;

· Направляти, допомагати в досягненні мети;

· Привчати дитину не пасувати перед труднощами, а долати їх;

· Виховувати прагнення до досягнення результату своєї діяльності в малюванні, іграх-головоломках і тому подібне

· Учити дитину планувати свої дії і доводити їх до логічного результату.

· Запитувати з дитини результат роботи, перевіряти, відмічати успіхи(заохочувати).

Про те, як розвивати вольові якості дошкільника, написані немало статей і книг. Зупинюся лише на деяких моментах.

Виховання дисциплінованості

Дисципліна – це обов’язкове для усіх членів колективу підпорядкування твердо встановленому порядку.

Слухняність – здатність слухати і підкорятися, виконувати вимоги дорослих.

Причини порушення дисципліни і непокори правилам поведінки :

· Неузгодженість вимог до дитини в дитячому саду і сім’ї

· Незнання або відсутність правил поведінки;

· Відсутність єдності методів виховання;

· Стомлення дітей внаслідок тривалих очікувань чого-небудь;

· Система заборон(заборонений плід солодкий!).

Умови виховання дисциплінованості :

· Чіткий режим, організованість і порядок життя і навколишнього оточення.

· Встановлення в сім’ї правил поведінки в усіх видах діяльності.

· Поступове ускладнення вимог і збільшення кількості правил.

· Єдність вимог до дітей з боку усіх дорослих.

· Справедливе відношення дорослих до дітей.

· Позитивний приклад дорослих, їх авторитет.

· Цікаве і змістовне життя, атмосфера доброзичливості.

Методи виховання дисциплінованості :

· Вправи(наочний показ способів поведінки)

· Виховуючі ситуації

· Вказівки, нагадування

· Переконання

· Позитивний приклад дорослих і однолітків

· Заохочення

· Покарання(краще обходитися без них!)

Виховання самостійності у дошкільнят

вольова готовність дитини до школиНайбільш дієвими методами виховання самостійності є: бесіди-міркування, читання художніх творів(В. Степанов Умілі помічники, М. Зощенко Безглузда історія, Носов Латочка, Т. Караманенко Ніжки не йдуть), перегляд мультфільмів, проблемні ситуації, покрокова інструкція, карти інструкцій, експериментування.

Дуже важливо створювати умови для прояву самостійності, уникати дріб’язкової опіки і контролю. Частіше довіряти своїй дитині. Добре, коли перед дитиною стоїть не лише особистий, але і громадський мотив діяльності. Помию усім взуття, Для усіх зроблю бутерброди.

Розвиток усидливості, цілеспрямованості, довільної уваги, формування самоконтролю.

Дуже корисно пропонувати дитині завдання Коректурні проби. У них потрібно закреслити або обвести певну картинку або значок за певний час(як правило, за хвилину). Потім з дитиною перевіряється робота, підраховується число пропущених значків або неправильно закреслених. (Викачати деякі коректурні проби можна тут Коректурні проби.doc(1271 K)).

Такі завдання привчають зберігати довільну увагу, працювати зосереджено, точно, вчитися перевіряти себе, знаходити допущені помилки.

Замислившись про розвиток волі Вашої дитини вже в дошкільному віці, цілеспрямовано формуючи виділені вольові складові психологічної готовності дошкільника до школи, Ви створюєте значимі передумови для його успішного навчання.

Запись опубликована в рубрике Статті активних мам. Добавьте в закладки постоянную ссылку.