Чи готовий Ваш малюк до школи? (частина 1) Діагностика зорового сприйняття

Ваша дитина стоїть на порозі нового шкільного життя, а ви з тривогою розумієте, як істотно змінився образ школи. Вимоги суспільства до вченості і компетентності людини лежать в основі цих перетворень, інтенсифікації процесу навчання.

Як ні парадоксально, але в найбільш складному становищі ока-зались найменші учні.

По-перше, вступ до школи – складний момент життя ребен-ка : у багатьох дітей, виникають та-кие зміни в організмі, які дозволяють говорити про шкільний шок, шкільний стрес і адаптаційній бо-лезни. Тривале і систематичне учбове зайняття, зниження рухової ак-тивности, високе статичне навантаження, нові обязан-ности і вимоги дисципліни – усе це представляє для перших класів, що вчаться, великі труднощі.

По-друге, у багатьох школах перелік звичайних учеб-них предметів значно поповнився всілякими дисциплінами, що увеличи-вает і без того велике учбове навантаження дітей.

Поговоримо про способи допомоги дитині

Збільшення об’єму інформації, предлагае-мой першокласникам, призводить до того, що у більшості шкіл, що виробляють набір дітей за результатами співбесіди, однією з вимог виступає сформованість навички читання.

чи готовий ваш малюк до школи? (частина 1) діагностика зорового сприйняттяЧитання і лист – види мовної діяльності людини. Інформація, якою людина користується в цій діяльності, закодована. Механізм читання полягає в тому, що перекодувало друкарських(чи письмових) знаків в звуки. Процес тієї, що перекодувала ускладнюється необхідністю проміжного етапу – звуко-буквенного аналізу слів.

Це неможливо без належного розвитку у дитини сприйняття, пам’яті, мислення і мови.

Зупинюся на одному з напрямів – розвитку зорового сприйняття у старших дошкільнят, як основи навичок листа і читання.

Зри-тельно-просторове розрізнення предметів забезпечується полем зору, гостротою зору, окоміром. Цілісність поля зору, його відносна широта і різнобічність состав-ляют необхідні умови освоєння читання і листа.

Усі функції, що забезпечують зорово-просторове розрізнення предметів, інтенсивно формуються саме в дошкільному віці. Полі зору, починаючи з 6-річного віку, робить величезний стрибок у своєму розвитку, наближаючись до величини поля зору взрос-лого людини. Формування гостроти зре-ния також відбувається у дитини до 7 років.

Проте, тонкість, диференційована зорового сприйняття і аналізу, зорова пам’ять властиві далеко не усім першокласникам. Нерідко учитель стикається з фрагментарністю, поверхневістю цього процесу.

При недоліках зорово-просторового сприйняття і зорової пам’яті у дітей можливі такі шкільні труднощі, як:

· Труднощі формування зорового образу букви, цифри, графічного елементу : порушено співвідношення елементів, плутає схожі по конфігурації букви, цифри; пише зайві елементи або не дописує елементи букви, цифри; замінює букви іншими по графічній схожості.

· Погане запам’ятовування конфігурації букв при читанні і, відповідно, повільний темп; вгадування букв; поворотні рухи очей; пропуск, додавання, перестановка букв; утруднення розуміння прочитаного.

· Можливе дзеркальне написання букв, цифр, графічних елементів.

· Погане виділення геометричних фігур, заміна схожих за формою фігур(круг – овал, квадрат – ромб – прямокутник).

· Труднощі копіювання букв, цифр, геометричних фігур.

Вищевикладене дозволяє говорити про важливість формування зорового сприйняття, необхідність спеціальної роботи з дітьми, що мають низькі показники по параметру, що вивчається, вже з 5 років.

Профілактика проблем читання і листа обов’язкова для дітей з мовними порушеннями.

Який стан зорового сприйняття у Вашого малюка?

Зорове сприйняття складається з великого числа функцій, тому так важливо оцінити різні його сторони.

Одним з тестів для дітей 5-7 років, найбільш широко вживаних у всьому світі, являється комплексний тест М. Фростик. Його може провести зі своєю дитиною будь-яка мама.

Тест є комплексною системою для оцінки різних сторін зорового сприйняття, таких як:

· Фигуро – фонове розрізнення.

· Зорово-просторове сприйняття

· Зорово-просторове сприйняття і зорова пам’ять.

· Зорово-просторове сприйняття і графо – моторні навички.Субтест 1: Фигуро – фонове розрізнення

Устаткування: тестовий матеріал, кольорові каран-даши(фломастери), демонстра-ционная картка(далі ДК).

чи готовий ваш малюк до школи? (частина 1) діагностика зорового сприйняття

Завдання 1. Зараз ми знаходитимемо знайомі фігури і обводитимемо їх. Ти знаєш, що означає обвести фігуру? (Якщо дитина не знає, потрібна обяс-нить і показати.) Подивися уважно на карточ-ку. Тут намальований трикутник(ДК). А тепер на малюнку знайди і обведи кольоровим олівцем схований там трикутник.

чи готовий ваш малюк до школи? (частина 1) діагностика зорового сприйняття

Завдання 2. Подивися: на картці намальований пря-моугольник(ДК). А тепер знайди його на цьому малюнку і обведи.

Завдання 3. А на цій картці ти бачиш хрест(ДК). Знайди його на малюнку, який перед тобою, і обведи.

Завдання 4. А на цій картці ти бачиш полу-круг(ДК). Знайди його на малюнку і обведи.

Завдання 5. Тут намальована шести-угольная зірка(ДК). А тепер подивися на малюнок завдання.

чи готовий ваш малюк до школи? (частина 1) діагностика зорового сприйняття

Тут теж намальовані дві шестикутні зірки, але вони переплутані між собою. Візьми два будь-яких кольорових олівця і обведи одну зірку од-нім кольором, а іншу – другим. Обводь вниматель-но, не квапся.

Завдання 6. Подивися на картку, на ній нарисо-вана п’ятикутна зірка(ДК). А тепер подивися на малюнок завдання. Тут теж намальовані такі звез-ди. Скільки їх? Чотири, але вони усі переплутані. Візьми чотири кольорові олівці і спробуй рас-путать зірки: обведи кожну з них своїм кольором. Будь уважний і намагайся обводити кожну зірку безперервною лінією.

Завдання 7. Подивися на малюнок завдання. Тут зображений круг, а усередині нього, серед смужок, спря-тано декілька ромбів(ДК). Візьми кольоровий олівець і обведи стільки ромбів, скільки знайдеш.

Завдання 8. У цьому крузі сховані овали(ДК). Постарайся їх знайти на своєму малюнку і обвести.

Оцінка результатів : за кожну знайдену фігуру нараховується 1 бал. Максимальна оцінка – 20 балів.

Нормативи(рівні розвитку у балах) :

Дуже низький

нижче середнього

середній

вище за середній

дуже високий

12 і менше

13-14

15-17

18-19

20

Субтест 2: Зорово-просторове сприйняття

Устаткування: тестовий матеріал, два кольорові олівці, демонстраційна картка.

Завдання 1. Зараз перед тобою нове завдання.

чи готовий ваш малюк до школи? (частина 1) діагностика зорового сприйняття

По-смотри: на листі намальовані багато різних фігур, але серед них є квадрати(ДК). Тобі нуж-но знайти їх якомога більше і обвести. Будь вни-мателен, не переплутай їх з прямокутниками(ДК) або ромбами(ДК). Не квапся, квадрати тут великі і маленькі, білі і заштриховані. За-кончив, відклади олівець.

Завдання 2.

чи готовий ваш малюк до школи? (частина 1) діагностика зорового сприйняття

А на цьому листі теж треба знайти і обвести фігур якомога більше, але кругів(покажіть ДК).

Оцінка результатів :

За кожен знайдений квадрат(круг) нараховується 1 бал. Максимальна оцінка – 15 балів

Нормативи(рівні розвитку у балах) :

Дуже низький

нижче середнього

середній

вище за середній

дуже високий

8 і менше

9

10-11

12-13

14-15

Субтест 3: Зорово-просторове сприйняття і зорова пам’ять

Устаткування: тестовий матеріал, простий каран-даш.

чи готовий ваш малюк до школи? (частина 1) діагностика зорового сприйняття

Завдання 1. Подивися на перший рядок. Тут на-рисовани куточки. Вони усі зображені по-різному, але серед них є один, намальований так само, як обра-зец(намальований окремо, покажіть його дитині). Най-ди такий самий куточок серед інших і зачерк-ни його. Дивися уважно, куточки дуже схожі, але лише один з них правильний.

Завдання 2. А тут треба знайти такий самий круг, як на зразку(покажіть дитині зразок), і закреслити його.

Завдання 3, 4(інструкція, приведена нижче, аналогічна для обох завдань). Наступне завдання складніше. Тут намальовані три фігури, але вони рас-положени не просто так, а в певному порядку(покажіть зразок). Уважно подивися на них, знайди таку саму групу фігур серед інших і закресли її.

Завдання 5, 6(інструкція, приведена нижче, аналогічна для обох завдань).

чи готовий ваш малюк до школи? (частина 1) діагностика зорового сприйняття

Подивися: на зразку(завдання 5) намальовані два трикутники(у завданні 6 – круг, квадрат і трикутник). Тобі треба знайти так само намальовані фігури серед інших і закреслити їх.

Завдання 7, 8(інструкція, приведена нижче, до обох завдань аналогічна). А в цих завданнях зразок – буква. Знайди таку ж серед інших букв і закресли її.

Оцінка результатів :

за кожну правильно знайдену фігуру(куточки, круг, групи фігур, букву П, букву У) нараховується 1 бал. Максимальна оцінка – 8 балів.

Нормативи(рівні розвитку у балах) :

Дуже низький

нижче середнього

середній

вище за середній

дуже високий

4 і менше

5

6

7

8

Субтест 4: Зорово-просторове сприйняття і графо-моторние навички

Устаткування: тестовий матеріал, простий олівець.

чи готовий ваш малюк до школи? (частина 1) діагностика зорового сприйняття

Завдання 1. Тут намальований квадрат(показати), а поруч не домальовані п’ять квадратів, т. е. малюнок не закінчений. Постарайся правильно домальовувати ці квадрати. Вони повинні відповідати зразку. Не забувай: лист не обертай, ті лінії, які вже є, обводити не можна.

Завдання 2. А тут треба домальовувати фігури так, щоб вони не відрізнялися від зразка – круга з хрестом(показати). Будь уважний.

Завдання 3. Зразок в цьому завданні схожий на конверт(показати). Домальовуй незавершені малюнки. Не квапся, не обводь вже намальовані лінії.

Завдання 4. І останнє завдання. Домальовуй неповні фігури. Повинен вийти ромб з куточком(показати).

Оцінка результатів : за кожну правильно домальовану фігуру нараховується 1 бал. Максимальна оцінка – 20 балів.

Нормативи(рівні розвитку у балах) :

Дуже низький

нижче середнього

середній

вище за середній

дуже високий

11 і менше

12 – 13

14-15

16 – 18

19-20

А тепер підсумовуйте усі отримані бали. Максимальний підсумок тесту М. Фростик – 62 бали.

Нормативи(рівні розвитку у балах) :

Дуже низький

нижче середнього

середній

вище за середній

дуже високий

45 і менше

46 – 49

50 – 53

54 – 58

59 – 62

Поздоровляю, якщо результати високі або в межах вікової норми! Не засмучуйтеся, якщо дитина Вас засмутила. У Вас ще є час. Виявлені труднощі зорового сприйняття треба і можна скоректувати до початку шкільного навчання. Все у Ваших силах!

Вже зараз, можна підбирати завдання, подібні до тестових; щодня по 10 – 15 хвилин пропонувати їх дитині.

Прийоми на розвиток і вдосконалення зорового сприйняття і зорового аналізу у старших дошкільнят – в наступній статті!

Автор статті : Осьмакова Марина Василівна – викладач психодіагностики і корекційної педагогіки Тюменського педагогічного коледжу №1(вищій категорії).

Запись опубликована в рубрике Будьте прикладом для дитини. Добавьте в закладки постоянную ссылку.